martes, 10 de junio de 2014

TRABALLO FINAL: ASPECTOS A AVALIAR

ASPECTOS A AVALIARComplexidade das propostas
  • 1:sinxela: facer un cartel
  • 4:complexa: elaborar un blog cun formulario
Relación coa petición da carta
  • 1: non relacionadas
  • 4: relacionadas
Presentación das propostas
  • 1: só se ennumeran
  • 4: preséntanse con exemplos
Medio da presentación
  • 1: só oral
  • 4: con apoio gráfico (presentación video)